Інформація та її властивості

14.01.2017

Інформація – з латинської informatio – відомості, роз’яснення, переказ.

Іноформатика та інформація

Інформатика – це сукупність наук, пов’язаних з отриманням, оброблянням, подаванням та зберіганням інформації.

Інформація – це відомості про оточують нас світ та процеси, що ньому відбуваються.

Інформація передбачає існування матеріального носія інформації, джерела, передавача, приймача та каналу зв’язку між передавачем та приймачем інформації.

Теми презентації “Інформація та її властивості”

  • Що таке інформація?
  • Властивості інформації
  • Види інформації
  • Інформаційні процеси
  • Зберігання інформації
  • Основні сховища інформації
  • Збір інформації. Пошук інформації.
  • Методи пошуку інформації
  • Передача інформації
  • Захист інформації

Предмет: Інформатика - уроки, тести, презентації, конспекти
Тип документу: Презентації

Написати коментар